Richpeace Computerized Precision Flat Hi-Speed Embroidery Machine (2022)

คุณสมบัติ

ระบบความเร็วในการปัก HI Speed สูงสุดที่ 1500 ฝีเข็ม/นาที

 • รุ่นใหม่ความเร็วสูงสุด 1500 ฝีเข็ม/นาที สามารถปักงานสปอรต์แวร์ต่างๆได้สบายในความเร็วตั้ง 800 ถึง 1200 ฝีเข็ม/นาที ขึ้นกับประเภทงานง่าย-ยาก

เมนบอรด์ รุ่นใหม่

 • หน้าจอรุ่นเก่าขนาด 10.4 นิ้ว แปลงโฉมหน้าจอใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเป็น 15.6 นิ้ว เพื่อดูฟังชั่นคำสั่งการทำงานได้มากขึ้น
 • หน่วยความจำหน้าจอรุ่นเก่าเดิม 10,000,000 ฝีเข็ม โมเดลใหม่สามารถเก็บหน่วยความจำได้เพื่มถึง 130,000,000 ฝีเข็ม

พื่นที่ในการปัก สามารสั่งตามขนาดที่ลูกค้าใช้งาน

 • รุ่นเก่าขนาด 330 X 550 มม. สำหรับรุ่นใหม่ทางลูกค้าสามารถสั่งขนาดพื่นที่ปักตามขนาดงานปักที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งสามารถปักงานจากด้านหน้าและด้านหลังที่มีพื่นที่ปักลึกมากขึ้น และสามารถทำงานปักแพค NBA โดยปักงานได้ทั้ง 20 หัว (ไม่ต้องเว้นหัวปัก)

โครงสร้างเครื่องปัก

 • ได้มีการปรับโครงสร้างของคานให้มีความแข็งแรงมากขึ้นพร้อมกับปรับความสูงของพื้นจากเดิม 80 ซม. เป็น 90 ซม. เพื่อช่วยให้คนปักงานไม่ต้องก้มลงต่ำมากในการทำงานปัก
 • ปรับย้ายตำแหน่งสายอีเลคโทรนิคต่างๆด้านหลังบนคานเครื่องปักให้เล็กลง ทำให้สามารถปักงานด้านหน้าและด้านหลังคล่องตัวโดยที่ติดขัดในการทำงานด้านหลังเครื่อง

ชุดสปริงร้อยไหมทั้ง 20 หัว

 • ใช้เป็นโมเดลใหม่แบบเดียวกับเครื่องปัก Tajima Japan ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ง่ายต่อการปรับไหมและตัวไหมวื่งได้ลื่นดีขึ้น ซึ่งทำให้ตัวงานปักเรียบ-เนียนขึ้น

ระบบการหยอดน้ำมันเครื่องปัก

 • ระบบการยอดน้ำมันเครื่องปักรุ่นเก่าเป็นแบบต้องหยอดแบบแมนนวล รุ่นใหม่เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแทน

การรับประกันต่างๆ

 • รับประกันอะไหล่จาก 1 ปีเพื่มเป็น 2 ปีส่วนระบบบริการซ่อม 1 ปี

การใช้งาน

เครื่องหมายการค้า แฟชั่น ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ของเล่น ของประดับตกแต่ง งานหัตถกรรม และ งานปักที่แม่นยำ

คุณสมบัติ

ระบบความเร็วในการปัก HI Speed สูงสุดที่ 1500 ฝีเข็ม/นาที

 • รุ่นใหม่ความเร็วสูงสุด 1500 ฝีเข็ม/นาที สามารถปักงานสปอรต์แวร์ต่างๆได้สบายในความเร็วตั้ง 800 ถึง 1200 ฝีเข็ม/นาที ขึ้นกับประเภทงานง่าย-ยาก

เมนบอรด์ รุ่นใหม่

 • หน้าจอรุ่นเก่าขนาด 10.4 นิ้ว แปลงโฉมหน้าจอใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเป็น 15.6 นิ้ว เพื่อดูฟังชั่นคำสั่งการทำงานได้มากขึ้น
 • หน่วยความจำหน้าจอรุ่นเก่าเดิม 10,000,000 ฝีเข็ม โมเดลใหม่สามารถเก็บหน่วยความจำได้เพื่มถึง 130,000,000 ฝีเข็ม

พื่นที่ในการปัก สามารสั่งตามขนาดที่ลูกค้าใช้งาน

 • รุ่นเก่าขนาด 330 X 550 มม. สำหรับรุ่นใหม่ทางลูกค้าสามารถสั่งขนาดพื่นที่ปักตามขนาดงานปักที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งสามารถปักงานจากด้านหน้าและด้านหลังที่มีพื่นที่ปักลึกมากขึ้น และสามารถทำงานปักแพค NBA โดยปักงานได้ทั้ง 20 หัว (ไม่ต้องเว้นหัวปัก)

โครงสร้างเครื่องปัก

 • ได้มีการปรับโครงสร้างของคานให้มีความแข็งแรงมากขึ้นพร้อมกับปรับความสูงของพื้นจากเดิม 80 ซม. เป็น 90 ซม. เพื่อช่วยให้คนปักงานไม่ต้องก้มลงต่ำมากในการทำงานปัก
 • ปรับย้ายตำแหน่งสายอีเลคโทรนิคต่างๆด้านหลังบนคานเครื่องปักให้เล็กลง ทำให้สามารถปักงานด้านหน้าและด้านหลังคล่องตัวโดยที่ติดขัดในการทำงานด้านหลังเครื่อง

ชุดสปริงร้อยไหมทั้ง 20 หัว

 • ใช้เป็นโมเดลใหม่แบบเดียวกับเครื่องปัก Tajima Japan ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ง่ายต่อการปรับไหมและตัวไหมวื่งได้ลื่นดีขึ้น ซึ่งทำให้ตัวงานปักเรียบ-เนียนขึ้น

ระบบการหยอดน้ำมันเครื่องปัก

 • ระบบการยอดน้ำมันเครื่องปักรุ่นเก่าเป็นแบบต้องหยอดแบบแมนนวล รุ่นใหม่เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแทน

การรับประกันต่างๆ

 • รับประกันอะไหล่จาก 1 ปีเพื่มเป็น 2 ปีส่วนระบบบริการซ่อม 1 ปี

การใช้งาน

เครื่องหมายการค้า แฟชั่น ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ของเล่น ของประดับตกแต่ง งานหัตถกรรม และ งานปักที่แม่นยำ