เครื่องออกแบบลายการผลิตงานรองเท้าด้วยระบบกล้อง Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ผ้าถัก ผ้าทอ ผ้ายีนส์ และ หนังสำหรับทำรองเท้า กระเป๋า ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ผ้าถัก ผ้าทอ ผ้ายีนส์ และ หนังสำหรับทำรองเท้า กระเป๋า ฯลฯ