เครื่องแกะสลักและตัดด้วยเลเซอร์ พร้อมระบบป้อนอัตโนมัติสำหรับ ชิ้นงานส่วนบนของรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

อุตสาหกรรมกระเป๋าและรองเท้า ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

อุตสาหกรรมกระเป๋าและรองเท้า ฯลฯ