เครื่องแกะสลักและตัดด้วยเลเซอร์สำหรับด้านบนรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

แกะสลักและตัดสำหรับทำรองเท้า กระเป๋า ตัวอย่าง การตัดวัสดุอื่นๆ และ เครื่องหนัง

คุณสมบัติ

การใช้งาน

แกะสลักและตัดสำหรับทำรองเท้า กระเป๋า ตัวอย่าง การตัดวัสดุอื่นๆ และ เครื่องหนัง