เครื่องตัดเลเซอร์พร้อมระบบกล้องสำหรับส่วนบนของรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

  1. จุดคุณลักษณะการวางตำแหน่ง
  2. การตัดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบพร้อมการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
  3. วิธีการจดจำมากมายที่เป็นที่รู้จัก เช่น การวางตำแหน่งมาร์คพ้อยท์

การใช้งาน

การตัดวัสดุในอุตสาหกรรมหนัง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ

คุณสมบัติ

  1. จุดคุณลักษณะการวางตำแหน่ง
  2. การตัดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบพร้อมการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
  3. วิธีการจดจำมากมายที่เป็นที่รู้จัก เช่น การวางตำแหน่งมาร์คพ้อยท์

การใช้งาน

การตัดวัสดุในอุตสาหกรรมหนัง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ