เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์หัวเดียวสำหรับด้านบนรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

งานปักรองเท้า ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

งานปักรองเท้า ฯลฯ

อุปกรณ์เสริม

ปักเลื่อม

ปักลูกปัด

ปักเลื่อม

ปัก Cording

เจาะฉลุ

ปัก Cording

ปักเลื่อม

ปักลูกปัด

ปักเลื่อม

ปัก Cording

เจาะฉลุ

ปัก Cording

เฟรมมาตรฐาน

สามารถเปลี่ยนเพื่อรองรับกับงานปักบนโต๊ะเรียบ การปักแบบลดโต๊ะ

หมวก

สดึงหมวก

Tubular

สดึง Tubular

สดึงแบบสำหรับวางบนโต๊ะ

สดึงเสริม

สดึงถุงเท้า

สดึงปักกางเกง

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.