จักรเย็บผ้าวัสดุหนาอัตโนมัติสำหรับด้านบรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เย็บวัสดุหนาสำหรับรองเท้า กระเป๋า หนัง ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เย็บวัสดุหนาสำหรับรองเท้า กระเป๋า หนัง ฯลฯ

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.