จักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอเนกประสงค์แบบอัตโนมัติสำหรับด้านบรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังส่วนใหญ่ เช่น กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ.

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังส่วนใหญ่ เช่น กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ.

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.