จักรเย็บผ้าสีเดียวพร้อมเจาะแบบอัตโนมัติสำหรับด้านบรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

รองเท้าหนังและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอื่นๆ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

รองเท้าหนังและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอื่นๆ

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.