เครื่องเจาะ ปัก เย็บ อัตโนมัติสำหรับด้านบรองเท้า Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเบาะหุ้มรถยนต์ พนักพิงศีรษะในรถยนต์ และ เย็บกล่องที่พักแขนในรถยนต์

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเบาะหุ้มรถยนต์ พนักพิงศีรษะในรถยนต์ และ เย็บกล่องที่พักแขนในรถยนต์

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.