เครื่องตัดอัตโนมัติหลายชั้น (Max 6cm ) Richpeace

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การตัดผ้ารองเท้า กระเป๋า และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การตัดผ้ารองเท้า กระเป๋า และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ฯลฯ

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.