เครื่องตัดอัตโนมัติ Richpeace 1 ซม.

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ใช้ได้ในงาน customize สำหรับ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ
RPAC-200×160-M1

  • วัสดุที่ใช้ได้: ผ้าถัก ผ้าขนเป็ด ผ้าทอ หนัง ผ้านันวูเว่น ฟองน้ำ กระดาษคราฟท์ ยาง ฯลฯ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ใช้ได้ในงาน customize สำหรับ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ
RPAC-200×160-M1

  • วัสดุที่ใช้ได้: ผ้าถัก ผ้าขนเป็ด ผ้าทอ หนัง ผ้านันวูเว่น ฟองน้ำ กระดาษคราฟท์ ยาง ฯลฯ

พารามิเตอร์

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.